Kalendar Islam

RESEPI KEJAYAANKU

Assalamualaikum,
Kejayaan seseorang adalah bergantung kepada kekuatan individu tersebut dalam menentukan ; masa depannya, halatuju kehidupan & wawasan hidupnya, gaya hidupnya yang membolehkannya berdiri teguh dan sentiasa bermotivasi dan saling memahami pasangan dan anak-anaknya dalam menyesuaikan kerjaya dan kehidupannya secara berkeluarga. formulanya : teguhkan keazaman untuk mencapai cita-cita , terus melonjak kehadapan dan berani membuat keputusan dan mengambil risiko serta sentiasa muhasabah realself agar sentiasa sustainable.

Search This Blog

FASTAQIM KAMA UMIRTA Pengalaman Belajar di Malaysia dan Luar Negara ( Mesir ) 70 - 90 an


SETELAH UMUARKU MELAWATI EMPAT PULUH LIMA TAHUN, gembira melihat kejayaan anak-anak Ahmad Fadhlullah (Perubatan Univ Iskandariah Mesir) Ammar ( Perakaunan & Perbankan Islam USIM) Umar Faruq (Ilmu Wahyu & Pentadbiran UIAM) Amir ( Ting 4 SMKA Tun Sakaran ) Hasan ( Ting 1 SM Sains Lahad Datu Sabah ) Yasir ( darjah 5 SK Lahad Datu 4 ) mengejar cita -cita mereka. Kini umurku masuk 52 tahun 2017, alhamdulillah anak-anakku telah berada di universiti. Ahmad berada di tahun akhir perubatan, angah di tahun 3 USIM, Umar Tahun 1 dalam Pendidikan Islam dan bahasa Arab UIA, Amir sedang tunggu SPM , Hasan Tingkatan 3 di SMKA Falahiah Kelantan, Yasir Tingkatan 1 di Maahad Tahfiz Tok Guru Kota Bharu. Anak -anak daripada isteri kedua alhamdullah dah lepas U Kak Long, Muaz dah bekerja. Najiha sambung MA di UKM, Iman dan Najwa di UIA , Huda di UKM sementara Zaid sedang tunggu SPM dan Husaini di Maahad Tahfiz Sains. Tahniah.

Saturday, March 12, 2011

Inovasi HEM KISAS 2010-2011

PROJEK INOVASI


PROGRAM PEMANTAPAN SAHSIAH JATI DIRI MURID

PROGRAM SALAM WAQAFAN – Sayang Lambaian Kasih -

1.0 Pendahulan

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) 2006 – 2010 menyentuh tentang pembangunan modal insan adalah aset yang dapat disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya serta diperkaya modal budayanya. Ke arah ini, pendidkan dikatakan dapat memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketrampilan , berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan Negara Maju 2020.

Kamus Dewan ( 2005 ) mentakrifkan disiplin sebagai latihan pemikiran dan kelakuan supaya dapat mengawal diri sendiri dan patuh pada tatatertib , peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik, kepatuhan kepada peraturan yang ditetapkan dan hukuman atau denda kerana melanggar sesuatu peraturan yang ditetapkan.

Di sekolah, tugas mendidik dipertanggungjawabkan kepada guru-guru yang berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan di samping menanam kesedaran tentang tingkah laku dan salah laku ke dalam jiwa anak-anak itu.dari aspek perundangan, guru-guru dikatakan mengambil alih tanggungjawab ibubapa dan berperanan sebagai ‘ wakil ibubapa ( in loco parentis ) apabila ibubapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah.

Sehubungan itu, guru diharapkan memainkan peranan penting mendisiplinkan murid di samping menjaga . Ini menjadi peraturan murid di sekolah.,1.1 Objektif

1.1.1 Pelajar dapat mempertingkatkan kualiti adab dalam pergaulan dan berinteraksi dengan guru

1.1.2 Pelajar dapat memupuk, memelihara dan memperkukuhkan “ Budi Bahasa Budaya Kita” dalam kehidupan harian mereka bersama kawan-kawan dan warga sekolah dan masyarakat.

1.1.3 Pelajar dapat mengubah tingkah laku dan bersikap positif terhadap pembelajaran dalam kelas dan luar kelas

1.1.4 Pelajar dapat membina jati diri dan mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi dalam membentuk sikap mereka dalam mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah.

1.1.5 Guru perihatin dan mempunyai daya sensitivity tinggi terhadap perubahan tingkah laku murid dengan membudayakan saling tegur menegur di antara satu sama lain.

2.0 Sasaran

Semua murid Tingkatan 4 ,5 dan 63.0 Tempoh pelaksanaan

Bulan Jan hingga November 20114.0 Kajian Literature

Moles ( 1989 ) menegaskan dua objektif utama kewujudan disiplin di sekolah adalah :

1. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan staf dan murid dan

2. Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pembelajaran

Gangguan disiplin berupa salah laku murid yang serius dan dapat menggagalkan kedua-dua objektif ini selain daripada menyebabkan insiden-insiden itu tersiar di media massa. Oleh yang demikian, pengurusan dan pengawalan disiplin murid adalah suatu tanggungjawab pihak sekolah yang penting. Buku panduan bagi ibubapa mengenai disiplin murid-murid sekolah ( 1982 ), menghuraikan dua bentuk yang perlu ada pada individu murid iaitu ; disiplin asas dan disiplin intrinsik.

Disiplin asas melibatkan indvidu dalam masyarakat yang lebih besar sementara disiplin intrinsik atau kendiri pula adalah disiplin yang lahir dari dalam diri individu tanpa sebarang unsur paksaan. Bagi memupuk disiplin asas, individu dikatakan perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh institusi-institusi bukan formal dan formal yang wujud dala masyarakat demi menjaga keharmonian dan kesejahteraan hidup seharian.

Institusi bukan formal adalah adat resam dalam masyarakat individu itu atau adat resam kaum-kaum lain yang turut wujud dalam masyarakat itu. Individu itu dianggap tidak sopan apabila dia melanggar adat resam dalam masyarakat itu seperti tidak memberi salam kepada orang yang lebih dewasa ataupun tidak menghormati amalan kaum lain. Apabila seseorang itu melanggar peraturan atau adat yang sudah lumrah diamalkan, dia dianggap melanggar disiplin malah dapat dianggap biadap dan patut dikenakan tindakan.

Institut formal pula merujuk kepada pejabat, sekolah dan institusi –institusi pendidikan yang lain. Dalam nistitusi formal, terdapat pihak-pihak yang bertangungjawab merancang, menggubal dan melaksanakan peraturan-peraturan bagi menjamin disiplin institusi itu. Peraturan-peraturan ini bertujuan memastkan kelicinan perjalanan pentadbiran dan keharmonian warganya.

Disiplin instrinsik ialah disiplin yang lahir daripada dalam diri individu. Disiplin jenis ini merangkumi sifat empati iaitu seseorang bagaikan dapat merasai apa yang dilalui oleh orang lain. Seseorang tidak melakukan sesuatu perkara apabila dia tidak inginkan perkara itu berlaku ke atas dirinya sendiri. Individu ini juga dikatakan mempunyai kesedaran sivik, moral, agama, dan pergaiulan yang tinggi dalam masyarakat. Disiplin instrinsik hanya dapat dicapai sekiranya penerapan disiplin bermula daripada peringkat asas iaitu hasl usaha institusi bukan formal dan formal.

Setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah diisiplin dalaman kalangan murid. Dalam masa yang sama , semua guru mesti mengambil tangungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal. Guru-guru kelas terutamanya boleh memainkan peranan yang penting sebagai guru disiplin bagi kumpulan murid –murid di kelasnya. Semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid yang berkenaan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling supaya murid –murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mareka.Pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar ketua guru disiplin supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar di ambil untuk memulihkan murid berkenaan.Konsep sekolah penyayang yang menekankan kepada rasa sayang menyayangi serta menimbulkan kemesraan di antara guru dengan murid , murid dengan murid serta antara warga sekolah dengan ibubapa hendaklah dipertingkatkan lagi. Dengan wujudnya kemesraaan ini maka gejala yang tidak sihat yang berkemungkinan dilakukan oleh murid dapat dihindari dan dibendungkan.5.0 Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, ibubapa perlu peka dan mengambil berat serta prihatin kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang . Ibubapa memainkan peranan mereka secara menyeluruh dengan mementingkan perkembangan sahsiah dan disiplin anak-anak dalam usaha mereka merancang, melaksana dan menyelia pelajaran anak-anak dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan bersahsiah tinggi. Kemahiran keibubapaan yang telah dipelajari dengan berbagai kaedah dapat membantu ke arah mendidik anak-anak dengan lebih cemerlang dan dapat menggerakkan hala tuju anak-anak untuk mencapai cita-cita. Begitu juga para guru dan warden apabila murid berada di asrama terutama Sekolah Berasrama Penuh( SBP ) seperti Kolej Islam Sultan Alam Shah.6.0 KAJIAN KEPERLUAN

6.1 Analisis Keadaan Semasa

Mengikut pandangan pengetua Tuan Haji Abdullah bin Jusoh dan PIBG perlu memainkan peranan penting dan bersama-sama membantu sekolah dalam menentukan kejayaan sekolah dan kecemerlangan sahsiah murid. Harapan ibubapa yang tinggi terhadap kejayaan anak-anak mereka dalam pelajaran tanpa sokongan dan gemblengan tenaga tidak akan tercapai. Walaupun apa yang alasan ibubapa seperti sibuk dengan tugas harian dan kesuntukan masa untuk datang berbincang dengan pihak sekolah, keperihatinan ibubapa amat diperlukan. Kasih sayang adalah kunci yang membuka pintu hati dan minda anak-anak untuk taat dan berkelakuan baik begitu juga guru-guru mesti meletakkan faktor kasih sayang dalam proses mendidik anak muridnya. Itulah kunci kejayaan sebenarnya. Program SALAM WAQAFAN cuba membawa warga sekolah menilai kembali konsep kasih sayang yang perlu diterapkan dalam membina jati diri muridMengikut pandangan YDP PIBG Prof Madya Dr. Khalil bin Ruslan, beliau amat bersetuju dengan program SALAM WAQAFAN kerana ia amat menekankan peranan ibubapa dan guru dalam membentuk sahsiah dan perangai murid. Program ini diharapkan dapat memberi motivasi dan kesedaran kepada ibubapa dan guru juga bahawa mendidik anak-anak bukanlah semudah yang disangka tetapi memerlukan pengorbanan dan kemahiran keibubapaan yang penuh kasih sayang. Beliau bersetuju dan bersedia untuk mengeluarkan dana dalam menjayakan program ini.6.2 Pembentukan Jawatankuasa

Pembentukan jawatan kuasa program SALAM WAQAFAN telah dipersetujui oleh pengetua dan pentadbir dan telah diamanahkan kepada En.Mohd Ismail Bin Hj.Mohamood, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sebagai Naib Pengerusi dan penyelaras utama bagi melaksanakan program penambahbaikan dan mendapat sokongan padu dari semua guru dan kakitangan sekolah.6.3 Surat Pekeliling dan Buku Panduan

6.3.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/1975

6.3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2003

6.3.3 Buku Panduan Bagi Ibubapa Mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah ( 1982)

6.3.4 Buku Panduan Disiplin Untuk Pelajar-Pelajar (1988)6.4 Rumusan

Kolej Islam Sultan Alam Shah adalah sebuah Sekolah Berasrama Penuh yang ditubuhkan pada tahun 1956. Dalam tempoh hampir enam puloh tahun sekolah beroperasi, PIBG bergerak dengan baik sekali dalam membantu segala program sekolah demi kecemerlangan murid dalam merealisasi strategi kecemerlangan akademik dan sahsiah yang dirancang setiap tahun. Pada tahun ini dengan ada program SALAM WAQAFAN yang dirancang dapat membuktikan bahawa PIBG adalah nadi penggerak utama kecemerlangan akademik dan sahsiah murid. Komitmen ibubapa dan guru program SALAM WAQAFAN yang membawa tema kasih sayang dapat memacu kecemerlangan murid dari semua aspek terutama aspek akademik dan sahsiah diri serta hala tuju masa depan7.0 PERANCANGAN STRATEGIK

7.1 Pendahuluan

Kajian keperluan yang diingini oleh sekolah telah dikenalpasti iaitu mengadakan program SALAM WAQAFAN. Program ini adalah program sekolah yang bertemakan kasih sayang berasaskan tiga elemen asas iaitu memberi salam sejahtera, senyum dan saling hormat menghormati mendapat kerjasama PIBG untuk menjana kecemerlangan pelajar dari aspek akademik, sahsiah dan disiplin dan juga persekitaran yang selamat dan baik/ soleh serta budaya dan kualiti adab cemerlang.7.2 Penjanaan Strategi

Jawatankuasa pelaksana telah bermesyuarat pada 12 Mac 2011 bertujuan menjana strategi perlaksanaan yang sesuai bertujuan merealisasikan program SALAM WAQAFAN yang melibatkan warga Kolej Islam Sultan Alam Shah . SWOT analisis dijalankan dengan menggunakan kaedah percambahan fikiran dan sumbangsaran bagi mendapatkan banyak strategi penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Objektif yang ingin dicapai ialah memantapkan sahsiah murid dan adab dalam kehudupan seharian terutamanya semasa murid-murid berada di sekolah.7.3 Analisis Keperluan

Dalam mesyuarat yang telah diadakan melalui sesi ‘Brainstorming’ analisis persekitaran telah dibuat untuk mengenal pasti SWOT iaitu kekuatan kelemahan , ancaman dan peluang. Aspek-aspek ini telah dikenalpasti dan disenaraikan dalam SWOT analisis persekitaran seperti berikut :

ANALISIS SWOT/TOWS (KLAP)Dalaman Luaran

Kekuatan (S)· Aset guru yang berpengalaman dan pemeriksa kertas SPM,STPM, dan STAM· Mempunyai tiga belas orang guru pakar/cemerlang KPM · Prasarana ICT mantap –Pusat Akses · Pelajar terpilih 9A· Mempunyai asrama – banyak peruntukan · Mempunyai bas dan van sekolah· Budaya belajar cemerlang· Peruntukan SBT · Pengetua Cemerlang dan mantan nazir· Kekuatan BADAR Peluang (O)· PIBG mantap · Sekolah Berasrama Penuh – hubungan baik dengan SBP,BPI, SPIIM dan JPWP· Bantuan kepakaran Alumni Kolej Islam ( ALKIS )· Ramai ibubapa berstatus tinggi / berpangkat· PKG / BTPN bersedia membantu sekolah· Jaringan dan jalinan dengan SBP lain dan sekolah PPD Klang serta IPT baik

Kelemahan (W)· Budaya ilmu / beragama dan perkongsian bijak kurang mantap· Sahsiah dan sikap pelajar kurang mantap terutama Ancaman (T)· Berada di tengah pusat badar KL· Persekitaran luar yang menarik – cyber cafe / banyak kedai makan / dekat bandarayaINTERNAL EXTERNAL S S1. Aset guru yang berpengalaman dan pemeriksa kertas SPM S2. Mempunyai tiga orang guru pakar S3. Prasarana ICT mantap –Pusat Akses S4. Pelajar terpilih 8A S5. Mempunyai asrama – banyak peruntukan S6. Mempunyai bas dan van sekolah S6. Budaya belajar cemerlang W W1 .Budaya ilmu / beragama dan perkongsian bijak kurang mantap W2. Sahsiah dan sikap murid kurang mantap

O O1. PIBG mantap O2. Sekolah Berasrama Penuh – hubungan baik dengan SPIIM JPWP O3. Persediaan Alumni SESERI O4. Ramai ibubapa berstatus tinggi / berpangkat O5. PKG / BTPN bersedia membantu sekolah SOA. S1 + S2 + O1 + O2 PERKEMASKAN PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN P&P BERKESANB. S1+ S2 + S3 + O1 + O2 + O3 + O4 + O5 MEWUJUDKAN MUFAKAT KOMUNITI SESERI (PIBG/PIGMA / BTP/ALUMNI /JPWP )C. S1 + S2 + S3 + S5 + O1 + O2 + O3 MEMBUDAYAKAN ILMU SECARA BERKESAN / KONDUSIF DAN PEMBUDAYAAN CARA BELAJAR SISTEMATIK DAN BERKESAN WOA. W1 + W2 + O1 + O3 MEMPERBANYAKAN PROGRAM DAN MEMANTAPKAN SAHSIAH DAN JATI DIRI MURID B. W1 + W2 + O1 + O2 + O3 MENINGKATKAN PROGRAM KOKURIKULUM DAN MOTIVASI JATI DIRI

T T1. Berada di tengah pusat badar KL T2. Persekitaran luar yang menarik – cyber cafe / banyak kedai makan / dekat bandaraya STA. S3 + S6 + T1+ T2 MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG ERAT DENGAN IBUBAPA / MUWAFAKAT DENGAN PIHAK POLIS B. S5+ T4 + T5 MENGADAKAN PROGRAM MOTIVASI DAN KESEDARAN KENDIRI C. S3 + T3 + T5 MENGADAKAN KEMPEN/SEMINAR KESELAMATAN JALANRAYA WTA. W1 + W2 + T1 + T2PROGRAM PEMBUDAYAAN SIKAP POSITIF, ASERTIF DIRI DAN BUDAYA CEMERLANG DI ASRAMA B. W2 + T1 +T5 MEMANTAPKAN PROGRAM LATIHAN ASERTIF DIRI DAN NO ACTION DAN PERLAKSANAANNYAISU, MATLAMAT , KPI dan SASARANBidang Isu strategik Matlamat strategik Indikator prestasi Sasaran

HAL EHWAL MURID Sebilangan murid kurang mengamalkan budaya adab mulia dan tanggungjawab sebagai pelajar terhadap guru. Murid dapat berakhlak mulia dan mempunyai jati diri dan identiti beragama beradab mulia. serta bersahsiah tinggi Program SALAM – Sayang lambaian Kasih - Peningkatan prestasi sahsiah diri serta adab terhadap guru 90%

7.4 Pelan Tindakan

Carta aliran pelaksanaan program SALAM ( Sayang lambaian Kasih - Program Pemantapan Sahsiah Murid )

MULAMengadakan sesi temubual dengan pengetua /YDP PIBG

Mengadakan sesi temubual dengan Guru Penolong Kanan

Membuat kajian dokumen ( fail, minit mesyuarat )

Meneliti fail Penolong Kanan HEM / Kaunselor /HEAD

Membuat kajian literatur

Membuat analisis SWOT

Mengedarkan surat panggilan mesyuarat

Menjana strategi

Memilih strategi

Mengadakan kajian dokumen mengenai projek

Menyediakan kertas cadangan program / pelan tindakan

Menghantar kertas cadangan kepada pengetua

LULUS

Kelulusan menjalankan program dari pengetua dan YDP PIBG

Membuat ‘Benchmaking’

Melantik AJK Pelaksana

Menyediakan aturcara

Menghantar surat jemputan kepada penceramah

Mengedar surat panggilan sesi perbincangan perlaksanaan

programMelaksanakan programMenganalisis penilaian program

Mengadakan postmortem

Menyiapkan laporan projek

Membentang hasil dapatan keberkesanan program

Menyimpan rekodTAMAT7.5 Rumusan

Analisis SWOT yang telah dilakukan telah dapat membantu jawatankuasa mengenalpasti beberapa kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang yang ada di sekolah. Dalam usaha menjana strategi perlaksanaan program, beberapa strategi telah dikemukakan dalam sesi tersebut yang dapat membantu perancangan strategik sekolah untuk masa depan.7.6 PELAN PERLAKSANAAN

Strategi yang telah dikenalpasti ialah mengadakan program SALAM . Oleh itu, satu pelan tindakan telah dirangka oleh jawatankuasa bagi mendapat persetujuan dan kerjasama semua guru dan juga PIBG.

7.6.1 Jawatankuasa 1

SENARAI JK PELAKSANA DAN PEGAWAI TERLIBAT

Penasihat : Tn.Hj Abdullah bin Jusoh
Pengetua

Pengerusi 1 : En.Mohd.Ismail Bin Hj.Mohamood

PK HEM / PK
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.Abdullah bin Hassan
PK Tingkatan 6

Naib Pengerusi II : En Mohd Azlan bin Abdul Aziz
PK Koko
Penyelaras Program : En.Fairuz
Guru Bimbingan Dan kaunseling

Setiausaha : Ustaz Mohd Noor Abdul Rahman
Ketua Guru Disiplin

Penolong Setiausaha : Guru Bimbingan Dan KaunselingAJK : Guru-Guru Kanan Bidang

: Guru Bimbingan Dan Kaunseling

: Guru HEAD

: Guru-guru Pendidikan Islam

: Guru-Guru Disiplin / Warden

: Guru-Guru Tingkatan 4 Dan 5

: Penyelaras Tingkatan

: Panitia Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan7.6.2 Jawatankuasa 2

JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN PROGRAM SALAM

Penasihat : Tn.Hj.Abdullah bin Jusoh
Pengetua

Pengerusi 1 : En.Mohd.Ismail Bin Hj.Mohamood

PK HEM/PK
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.Abdullah Hassan
PK Tingkatan 6

Naib Pengerusi II En.Mohd Azlan Bin Abdul Aziz
PK Koko
Penyelaras Program : En.Fairuz
Guru Bimbingan Dan kaunseling

Setiausaha : Ustaz Mohd Noor bin Abdul Rahman
Ketua Guru Disiplin

Penolong Setiausaha : Guru Bimbingan Dan KaunselingAJK : Guru-Guru Kanan Bidang

: Guru Bimbingan Dan Kaunseling

: Guru HEAD

: Guru-guru Pendidikan Islam

: Guru-Guru Disiplin / Warden

: Guru-Guru Tingkatan 4 Dan 5

: Penyelaras Tingkatan

: Panitia Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan7.6.3 Jawatankuasa 3

JAWATAN KUASA KHAS PELAKSANA PELAN TINDAKAN

PROGRAM SALAMJawatankuasa Tazkirah Dan Doa / Amalan Asma Husna/ Penghayatan Al Quran

Ustazah Muntimah
Ustazah Nek Hazifah


Jawatankuasa Solat Hajat / Bacaan Yasin / Bengkel Smart Solat

Ustaz Mohd Khir
Ustaz Sheikh Salim HasanJawatankuasa Mural Dan Poster

Pn. HafizahJawatankuasa Ceramah Dan Kuiz ’ Budi Bahasa Budaya Kita ’ Dan Memberi Salam

En. Najib


Jawatankuasa Khas :A. Jawatankuasa Program Mutiara : Pn.Kamsiah


B. Jawatankuasa Alumni KI ( ALKIS ) : Pn.Jamaliah


C. Jawatankuasa Bengkel Kecemerlangan Sahsiah :

En. Zainal
8.0 NAMA PROGRAM

Program SALAM WAQAFAN ( Sayang Lambaian Kasih - Pemantapan Sahsiah Murid )9.0 Objektif

2.1 Pelajar dapat mempertingkatkan kualiti adab dalam pergaulan dan

berinteraksi dengan guru

2.3 Pelajar dapat memupuk, memelihara dan memperkukuhkan “ Budi Bahasa

Budaya Kita” dalam kehidupan harian mereka bersama kawan-kawan dan

warga sekolah dan masyarakat.

2.4 Pelajar dapat mengubah tingkah laku dan bersikap positif terhadap

pembelajaran dalam kelas dan luar luar kelas

2.5 Pelajar dapat membina jati diri dan mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi dalam membentuk sikap mereka dalam mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah.

2.6 Guru perihatin dan mempunyai daya sensitivity tinggi terhadap perubahan tingkah laku murid dengan membudayakan saling tegur menegur di antara satu sama lain.3 Sasaran

Semua murid Tingkatan 4 , 5 dan 6

4 Tempoh perlaksanaan

Bulan Januari hingga November 2011

5 MODUL PERLAKSANAAN PROGRAM SALAM ( SAYANG LAMBAIAN KASIH )

Program SALAM WAQAFAN adalah memfokuskan program, sahsiah dan disiplin/ adab dan juga persekitaran yang selamat dan baik/ soleh serta budaya cemerlang. Program ini meliputi :

a. Forum Budi Bahasa Budaya Kita

b. Simulasi Adab

c. Bengkel Smart Solat dan Modul Kepimpinan BADAR

d. Tazkirah dan Tadabbur al Quran

e. Reach Out Program KepimpinanProgram ini dilaksanakan dengan kaedah ’surrrounding system’ ( sistem kepungan ) iaitu murid-murid yang bermasalah khasnya akan dipanggil untuk hadir ke dalam bengkel pemantapan sahsiah iaitu bengkel smart solat dan pelajar-pelajar ini dipantau dari semasa ke semasa. Murid-murid yang bermasalah dikenalpasti daripada buku pemantauan kelas, guru disiplin dan guru kelas dan semua guru . Murid-murid ini yang masih lagi meneruskan salahlaku dan kurang adab akan dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling dan untuk sesi kaunseling dan Hal Ehwal Agama dan Dakwah ( HEAD ) untuk sesi bimbingan agama. Kemudian mereka akan dirujuk kepada Lembaga Disiplin untuk perjanjian tidak mengulangi salah laku.

Di samping itu, semua aktiviti pemantapan dilaksanakan iaitu tazkirah setiap hari Jumaat di sekolah, memperkasakan program BADAR, simulasi adab dengan menggunakan borang ’endokod ’ .5.5 Kempen ”Budi Bahasa Budaya Kita”

5.1.1 Ceramah / Forum

5.1.2 Kuiz

5.1.3 Poster / Mural / Laluan Bestari ( Nilai-Nilai Murni / Kata-Kata )

5.6 Kempen Memberi Salam dan Sapa

5.6.1 Ceramah / Forum

5.6.2 Kuiz

5.6.3 Poster / Mural5.7 Tazkirah Dan Program BADAR

5.7.1 Tazkirah Berfokus pagi Jumaat

5.7.2 Penghayatan al Quran pagi Jumaat

5.7.3 Doa Akidah setiap pagi Isnin

5.7.4 Doa sebelum mulakan kelas / kerja

5.7.5 Mural / Poster Doa Dan Tazkirah di sekolah dan asrama5.8 Bengkel Smart Solat

5.9 Simulasi Adab ( Walking About ) : Kaunselor / Ketua Guru

Disiplin / Agama

5.9.1 Jawatankuasa khas ; Lembaga Disiplin dan BADAR

5.9.2 Sistem Pemantauan :

5.9.2.1 Mekanisme Sistem ‘Spy’

5.9.2.2 Simulasi Adab ( Walking About )

5.9.2.3 Pemantauan Kelas

5.9.2.4 Menggunakan endokod

5.9.2.5 Memerhati / Menegur / menasihati

5.9.2.6 Laporan mingguan ; serahkan endokod / cakap

5.9.2.7 Program Demerit

5.9.2.8 Sistem RUMAH5.9.3 Mekanisme bimbingan

5.9.3.1 Adakan sesi kaunseling

5.9.3.2 Adakan sesi nasihat / bimbingan HEAD

5.9.3.3 Aku janji / bon

5.9.3.4 Pertemuan berkala5.9.4 Pengiktirafan

5.9.4.1 Majlis Anugerah Sistem Rumah

5.9.4.2 Penganugerahan AWARD bagi pelajar cemerlang akademik dan sahsiah

5.9.4.3 Makan bersama pengetua

5.9.5 Penilaian : senarai semak untuk sasaran awal / pertengahan / akhir4.1 Pelan Kontigensi

Bil Kekangan atau permasalahan Penyelasaian

1 Sumber kewangan Memohon sumbangan daripada ibubapa dan NGO

2 Penceramah / ahli panel tidak dapat hadir Penceramah dari PPD /JPNS / BPI/SBP atau dalam sekolah atau NGO

3 Perubahan tempat sekiranya berlaku Terdapat dewan asrama, sekolah dan dataran

4 Perubahan masa sekiranya berlaku Mencari alternatif lain4.2 Pelan Tindakan

1 hari ( majlis perasmian dan forum keibubapaan )

10 bulan ( program kecemerlangan dan keibubapaan susulan )

4.2.1 Jadual Pelaksanaan Aktiviti

Tarikh Aktiviti Catatan / Personalia

23 Mac 2011 Taklimat Progrom Salam ( Pemantapan Disiplin Murid )dan penggunaan ’endokod’ dan Instrumen Pentaksiran Penggunaan Borang Pemantauan endokod dan Instrumen Pentaksiran

8 April 2011 Pelancaran Program Salam KEKWA

8 April 2011 Taklimat kepada murid tentang perlaksanaan Program Salam Semua murid

Apr -Mei 2011 Perlaksanaan Program Salam AJK

2 Mei 2011 Kempen “Budi Bahasa Budaya Kita” dan memberi salam semua AJK

26 April 2011 Ceramah / Forum budi bahasa dan memberi salam semua AJK

28 April 2011 Bengkel Smart Solat ( 40 orang ) semua AJK

April – Jun 2011 Melukis mural / poster / laluan ilmu ( kata-kata hikmat ) AJK

8 April - 23 Oktober 2011 Pemantauan Perlaksanaan program salam semua AJK

30 Oktober 2011 Menganalisis Data

10 Nov 11 Postmortem Dan Laporan Program SALAM Pengetua dan Penolong Kanan HEM

4.3 ANGGARAN KEWANGAN

Pendapatan dan PerbelanjaanPendapatan Jumlah

1 Tabung PIBG RM 2000.00

2 KOPERASI KISAS RM 300.00

3 ALKIS RM 2000.00

Jumlah RM 4300.00

Perbelanjaan Jumlah

1 Cenderahati fasilitator / Ahli Panel RM 3350.00

2 Jamuan RM 200.00

3 Alat tulis RM 50.00

4 Banner dan Banting RM 500.00

5 Hadiah dan Penghargaan RM 300.00

Jumlah RM 4300.00

4.4 Penutup

Semoga program ini mendapat sambutan baik dan positif dari kalangan guru dan pelajar dan diharapkan mereka menyedari hakikat bahawa peranan mereka dalam membina jati diri dan membudayakan adab mulia serta bersahsiah tinggi bukanlah suatu yang mudah dan perlu pengorbanan dan seni pendidikan yang halus.Bibliografi

Akta Pendidikan 1956 -1997, Kuala Lumpur, MDV Publisher And Printers Sdn.BhdBernard.C.( 1993), Dalam Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan Di Malaysia . Addison Wesley. Logman Malaysia Sdn Bhd. 2000, Kuala Lumpur.Cohen And Cherington D.( 1976),Leadership Effectiveness In Education Setting, Education Research, A View For Teachers And All Cobcerned With Progress In Education. Vol 15 – 1172, Sweets & Zeitlinger, Bv Amsterdam.Hussein Mohamad ( 1993 ) Kepimpinan Dan Keberkesaan Sekolah, Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka.Mohd Salleh Lebar ( 2000), Pentadbiran Pendidikan Dan Pendidikan Di Malaysia, Addison Wesley Logman Malaysia Sdn Bhd,2000 Petaling Jaya.Mortimote,P(1995), Key Characteristics Of Effective School, Seminar Pendidikan Institut Aminuddin Baki Sri Selayang , Genting HighlandsAng Jit Eng( 2007) Pengurusan Disiplin Murid. PTS Professional, Kuala Lumpur.No comments: